Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact

  • +27 21 950 2548
Back

Email

Skip Navigation LinksMedia Centre
 

U Nalatenskap en u Kind se Toekoms

10 Junie 2019

Vir werkende ouers is daar niks wat die opoffering van vroeë oggende en laat nagte meer die moeite werd maak as die wete dat dit help om hul kinders ’n goeie begin in die lewe te gee nie. U het hulle miskien reeds by u testament ingesluit, met die hoop dat u harde werk en opoffering hulle eendag as erfgename van u nalatenskap sal baat.

Dit is egter maar net die begin, maan David Thomson, senior Regsadviseur by Sanlam Trust. Hy sê daar kan moontlik verpletterende gevolge wees indien ouers nie bewus is van die slaggate om hul kinders se finansiële toekoms deur hul nalatenskap te beveilig nie.

Ouers moet byvoorbeeld weet dat minderjarige kinders nie hul erfenis op hul eie, sonder die hulp van ’n wettige voog, kan bestuur nie. En as daar nie ’n oorlewende ouer of ’n wettige voog is nie, moet ’n kind se erfenis in die Voogdyfonds gehou word, wat deur die Departement van Justisie beheer word.

Thomson verduidelik dat dit uiters belangrik is dat ouers die verskil tussen die rol van ’n trust teenoor die doel van begunstigdefondse asook die Voogdyfonds verstaan. “As u dit nie verstaan nie, sal u miskien nie ’n ingeligte besluit neem oor hoe u kind se erfenis in u testament beskryf moet word nie.” Ouers moet dus regtig verstaan hoe die verskillende instrumente werk, om weloorwoë besluite te kan neem.

’n Testamentêre Trust as Opsie

Dit is ’n trust wat in ’n laaste wil en testament beskryf word en na die stigter se dood begin. Die Suid-Afrikaanse reg verbied kinders onder 18 jaar om kontrakte sonder die toestemming van hul wettige voog aan te gaan. “As u dus ’n erfenis aan u kinders wil nalaat – of dit nou vaste eiendom, of die opbrengs van polisse of beleggings is – en veral as u ’n enkelouer is, moet u eerder ’n trust ten bate van u kinders oprig totdat hulle meerderjarig word,” sê Thomson. Hy sê ook ouers kan moontlike komplikasies vermy deur in hul laaste wil en testament ’n testamentêre trust op te rig. Die alternatief is ’n inter vivos-trust, maar dit verg professionele bestuur van die begin af en kan eenvoudig in onbruik wees indien die trust eers na die stigter se dood nodig is.

Wie ook al u kinders se voog word, kan byvoorbeeld toegang kry tot hul erfenis en die geld vir ander doeleindes aanwend as waarvoor dit eintlik bedoel is, en dit sal nie u kind se opvoeding en onderhoud baat nie. Dit is ’n verskriklike werklikheid wat enige ouer met moeite behoort te vermy.

Thomson voeg by dat ’n belangrike voordeel van ’n testamentêre trust is dat dit u in staat stel om een persoon as ’n voog vir u kinders aan te stel, terwyl ’n ander persoon die trustee vir u boedel kan wees. Skeiding van hierdie verantwoordelikhede sal help om te voorkom dat die geld wat u vir u kinders nagelaat het, moontlik deur hul voog misbruik word. U kan enige bevoegde persoon wat u vertrou, as trustee benoem, of ’n professionele trustee soos ’n trustmaatskappy. Die aanstelling van die trustee sal uiteindelik deur die Meester van die Hoë Hof gedoen word, wat sal toesien dat ’n behoorlike proses gevolg word,” sê Thomson.

’n Testamentêre trust hou ook die voordeel in dat u u eie trustees kan benoem, en meer as een trustee kan hê, soos ’n familielid en u finansiële beplanner of ’n trustmaatskappy.

Wat van die Voogdyfonds?

Indien ’n ouer se testament nie ’n klousule oor ’n testamentêre trust en ook nie ’n klousule vir bemakings in ’n inter vivos-trust bevat nie, en daar nie ’n oorlewende voog vir die kinders is nie, sal al die bates wat in die boedel aan minderjarige kinders nagelaat word, na die Voogdyfonds oorgedra word. Dit is ’n staatsfonds wat deur die Meester van die Hoë Hof geadministreer word. Die opbrengs van diensvoordele soos pensioenfonds-, voorsorgfonds- en groeplewensvoordele, word in begunstigdefondse inbetaal.

Die Voogdyfonds kan egter die opbrengs van werknemervoordele ontvang slegs as daar geen bekende afhanklikes of benoemde begunstigdes is wat nog leef nie, of indien die oorledene intestaat gesterf het. Aftreevoordele maak oor die algemeen nie deel uit van ’n bestorwe boedel nie. Slegs in baie seldsame gevalle kan hierdie voordele deel van die boedel uitmaak, aangesien die fonds in die meeste gevalle die opbrengs direk aan die benoemde begunstigdes en/of afhanklikes of ’n trust wat vir hulle geskep is, sal uitbetaal.

Thomson sê hoewel niemand daarvan hou om aan die dood te dink nie, kan ouers groter gemoedsrus kry as hulle die verskillende opsies verstaan om vir hul kinders se onderhoud voorsiening te maak, en met die wete dat hulle die nodige plan in werking gestel het indien hulle iets oorkom.

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam