Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact

  • +27 21 950 2548
Back

Email

Skip Navigation LinksMedia Centre
 

Ons Rykdom Is in Ons Woorde

10 November 2021

“Children have never been good at listening to their elders, but they never fail to imitate them.” – James Baldwin

Ons het almal iets in gemeen – ouers. Vir party van ons het ons biologiese moeder en vader die rol van ouers vervul; vir ander het hierdie rol dalk ’n groter verskeidenheid volwassenes ingesluit. Ongeag hoe die lewe vir ons gelyk het, het ons ouer mense gehad wat ons begrip van die wêreld rondom ons en die wêreld binne-in ons gevorm het.

Hoe jy as kind aangespreek en behandel is, het ’n belangrike fondament geskep vir die persoon wat jy vandag is. En dit beïnvloed weer die manier waarop jy jou kinders, jou lewensmaat of jou kollegas behandel.

Die woorde wat ons uiter, vorm ons en diegene om ons. Dit is hoe rykdom begin en groei.

In ’n onlangse studie het navorsers kinders van skoolgaande ouderdom gevra waaraan hul ouers na hul mening die meeste waarde heg: prestasie of omgee vir ander? Hierdie is ons jong leiers van môre wat deur die woorde van hul ouers, ooms en tantes en portuurgroep gevorm word. 80% van die kinders in die ondersoek het gesê dat hul ouers meer besorgd is oor prestasie.

Die meeste van ons is van mening dat ons ons kinders leer om vriendelik en goedhartig te wees, maar in werklikheid lyk dit asof die boodskap van vriendelikheid nie altyd duidelik oorgedra word nie. Wanneer ons na rapporte, verkoopverslae of kwartaallikse oorsigte kyk, is daar ’n blokkie vir “vriendelikheid teenoor ander”? Wanneer vriende foto’s op Facebook plaas, het dit selde te make met hoe vriendelik hulle is; dit gaan gewoonlik oor hul jongste prestasies.

Verwikkelinge in volwasse leer toon dat hoe meer ons ’n bewustheid van hul karakter en individualiteit by mense bevorder en die wonde van hul kinderjare genees, hoe meer skep ons positiewe omgewings vir hulle om in te groei en te floreer. En wanneer mense om ons groei en floreer, groei en floreer ons ook. Soos die gesegde lui, die inkomende gety lig alle bote op.

Ons kan dit doen deur te let op die woorde wat ons gebruik. En ons kan by ons kinders begin. Dit maak werklik saak. Dit kommunikeer aan hulle watter dinge vir ons van waarde is en help ons om dit waaraan ons regtig waarde heg, binne-in onsself te versterk.

Die Big Life Journal, ’n hulpbron vir die ontwikkeling van ’n groei-ingesteldheid by kinders, stel voor dat jy maniere vind om, bo en behalwe prestasies, jou kind se innerlike eienskappe soos vriendelikheid, bedagsaamheid, en om ’n goeie vriend of ’n goeie helper te wees, onder andere, te prys.

Dit sal vir hulle wys dat jy omgee vir die persoon wat hulle besig is om te word, en nie net vir hul prestasies nie.

Kyk verder as hul prestasies
Probeer iets sê soos: “Ek het opgemerk dat jy jou vriende by die toernooi aanmoedig; jy’s so ’n ondersteunende maat.”

Fokus op hoe hulle daar gekom het
“Jy’t gedurende die wedstryd nooit tou opgegooi nie en was so vol energie. Dit was tog te lekker om jou dop te hou.”

Slaan ag op hul oefening en harde werk
“Het jy geoefen? Ek sien jy mik baie beter.”

Let op sonder om ’n oordeel uit te spreek
“Jou kamer lyk skoon.”

Hierdie boodskappe sê aan jou kinders, en versterk dit ook vir jou, dat jy in meer as net hul prestasies belangstel. Dit herinner ons aan hoe belangrik dit is om ons bes te doen en hard te werk vir iets wat meer saak maak as net ’n eindresultaat. Dit herinner ons ook daaraan dat om ryk te wees nie net gaan oor wat ons het nie, maar hoe ons dit behou en met ander deel.

Deur op ons woorde te let, kan ons groter selfvertroue inboesem by diegene rondom ons. ’n Wêreld wat oorloop van vriendelikheid sal ’n ryker, gesonder plek vir ons almal beteken.

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam