Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact

  • +27 21 950 2548
Back

Email

Skip Navigation LinksMedia Centre
 

Sanlam “Blue Ladder”-skole: Leer die Onderwysers

7 Maart 2019

Sanlam se “Blue Ladder”-skoolprojek streef om die standaard van wiskunde-onderrig te verhoog in skole wat gebrekkig toegerus is. Die projek werk saam met hoogaangeskrewe organisasies sonder winsoogmerk met vaardighede op hierdie gebied, om hierdie doel te verwesenlik. ’n Kernaspek van hierdie projek is die opleiding en ontwikkeling van onderwysers.

Sanlam spits hom daarop toe om sake te bedryf op ’n wyse wat ’n positiewe impak op die gemeenskap het. Gemotiveer deur die oortuiging dat onderwys die vermoë het om groter gelykheid in Suid-Afrika te skep, streef die Sanlam Stigting om kapasiteit in wiskunde-onderrig te verhoog deur die professionele ontwikkeling van onderwysers by “Blue Ladder”-skole in die Wes-Kaap.

Wanneer onderwysers die vaardighede en inhoudkennis het wat nodig is om die kurrikulum doeltreffend te implementeer, is hulle beter in staat om hoë gehalte wiskunde-onderrig aan hul leerders te gee. Met beter wiskundevaardighede kan hierdie jong mense op hul beurt met vertroue keuses uitoefen, probleme oplos en inligting ontleed. Hulle is dan ook meer geskik om in diens geneem te word wanneer hulle gereed is om die werkplek te betree.

Hoe Wil Ons Hierdie Doelwitte Bereik?

Sanlam se “Blue Ladder”-skoolprojek het ’n vennootskap met die Primary Science Programme (PSP) aangegaan om ondersteuningsprogramme vir onderwysers by ons begunstigde skole in te stel. PSP is ’n organisasie sonder winsoogmerk wat op die professionele ontwikkeling van laerskoolonderwysers fokus, om tot uitnemende laerskoolonderrig vir alle Suid-Afrikaanse kinders by te dra.

Hierdie inisiatief is in 2017 by Bellville-Suid Primary, die eerste begunstigde skool, bekend gestel. In 2018 is nog vier skole ingesluit – Groenheuwel Primary, Ludwe Ngamlana Primary, Mokone Primary en Imbasa Primary. Die projek loop vir ’n tydperk van drie jaar by elke skool, waarna ’n impak-evaluering deur Sanlam gedoen word om die pad vorentoe te bepaal.

Heel eerste word ’n behoefte-ontleding by die betrokke begunstigde skool gedoen, om te verstaan hoe daardie skool werk, en om die tekort aan hulpbronne te identifiseer. Dit sluit ook ’n evaluering van onderrigmetodes en handboeke en ’n assessering van leerders se boeke in, om meer insig te kry in die onderrigbenaderings, aktiwiteite wat plaasvind en kurrikulum wat gedek word.

Met behulp van hierdie inligting stel PSP ’n doelgerigte projekimplementeringsplan vir elke skool saam, wat op die opleiding en ontwikkeling van onderwysers fokus. Opleidingswerkwinkels word vir alle grondfase-onderwysers (Graad 1-3) aangebied, met die doel om inhoudkennis en onderrigvaardighede te ontwikkel. Hierdie sessies verskaf ook praktiese idees oor die tipes aktiwiteite wat in die klas uitgevoer kan word, met behulp van alledaagse items waarmee die kinders vertroud is.

Na afloop van die werkwinkels, gaan PSP-fasiliteerders voort om die onderwysers in die klaskamer-omgewing te besoek en deurlopende ontwikkelingsgeleenthede te bied. Dit word bereik deur praktiese mentorskap, afrigting en ondersteuning in die klaskamer.

Hoe Kies Ons Ons Begunstigde Skole?

In samewerking met plaaslike onderwysdepartemente, kies ons skole wat die meeste by hierdie projek sal baat vind. Tot dusver het ons inisiatief die lewens van meer as 70 000 leerders by 75 begunstigde skole regoor die land aangeraak – en die getal groei.

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam