Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact

  • +27 21 950 2548
Back

Email

Skip Navigation LinksMedia Centre
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Stel 'n Trust-vriendelike Testament so op

Deur Ken Newport, 1 Junie 2018

Een manier om jou boedelplan te vereenvoudig, is om jou testament op te stel in ooreenstemming met die trust strukture waarvan jy ’n begunstigde of ’n befondser is.

Met die insluiting van die volgende klousules in jou testament kan jy oor die algemeen jou boedelbeplanningsproses vereenvoudig.

Skakel die nodigheid van addisionele strukture uit deur bates te bemaak aan ’n bestaande trust wat reeds gedurende jou leeftyd opgerig is ten bate van die trustbegunstigdes wat ook jou erfgename is volgens jou testament. Dan hoef jy nie in jou testament voorsiening te maak dat nog ’n testamentêre trust opgerig word nie. Op dié manier kan jy verhoed dat ’n splinternuwe addisionele trust struktuur met gepaardgaande administrasie en koste geskep moet word. In sommige gevalle kan nog ’n testamentêre trust struktuur egter nodig wees, indien dit ’n heel ander doel dien of as jy ander begunstigdes as dié van die bestaande trust wil insluit.

Jy kan enige uitstaande leningsbedrae wat die trust aan jou skuld, in jou testament bemaak. Die leningsbedrae word as bates in jou boedel beskou. Indien jy dit bemaak aan die trust wat jou die bedrag skuld, word die skuld effektief gekanselleer en hoef dit nie deur die trust aan jou boedel terugbetaal te word nie. Bates wat voorheen aan die trust oorgedra is, hoef nie weer deur die trustees op jou naam oorgedra te word om die skuld terug te betaal nie. Verder hoef die trustees nie die kontant elders te verkry om die lening aan jou boedel terug te betaal indien die trust nie genoeg likiditeit beskikbaar het nie. Volgens paragraaf 12(A) van die Agtste Bylae tot die Inkomstebelastingwet, Nr. 58 van 1962, behoort die vermindering of kansellasie van jou uitstaande leningsrekening deur dit in jou testament aan die trust te bemaak, nie aanleiding te gee tot kapitaalwinsbelasting op die transaksie as ’n kwytskelding van skuld nie, mits sekere voorwaardes nagekom word.

Jy kan ’n persoon of persone benoem in jou testament om as opvolgende trustees tot jouself na jou afsterwe in jou bestaande trust op te tree, indien die trustakte jou die bevoegdheid gee om opvolgende trustees te benoem om in jou plek as trustee op te tree na jou dood. Dit gee jou die geleenthei​​d om iemand aan te stel wat jou familie-opset verstaan of die trustbegunstigdes en hul behoeftes ken.

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam