Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact

  • +27 21 950 2548
Back

Email

Skip Navigation LinksMedia Centre
 

Terme in Jou Testament

5 Augustus 2021

As jy dit oorweeg om jou uiterste wilsbeskikking, of jou boedelplan of trusts te hersien, behoort jy jou kennis van ’n paar woorde op te knap.

Terminologie kan ons help om ons laaste wense duidelik te maak, maar kan ons ook heeltemal verwar. Alhoewel ons altyd aanbeveel dat jy met ’n gekwalifiseerde professionele persoon saamwerk wanneer hierdie dokumente en finale planne opgestel word, wil ons ook hê dat jy soveel moontlik weet om ingeligte en doelbewuste besluite te neem.

’n Uiterste wilsbeskikking of testament is ’n dokument waarin ’n persoon uiteensit wat met hul boedel moet gebeur wanneer hulle te sterwe kom. ’n Persoon se boedel bestaan uit al hul bates (beleggings en eiendom) en laste (skuld) wat hulle ten tyde van hul dood gehad het. ’n Trust is ’n reëling wat iemand in staat stel om bates tot voordeel van die trustbegunstigdes te hou, sonder om dit te besit.

Hier is ’n paar terme wat jy sal lees en waaroor jy sal gesels wanneer jy jou testament bespreek:

Testateur: Dit is die persoon wat die testament opstel en sy of haar naam teken. Indien die persoon wat die testament opstel ’n vrou is, word die woord testatrise soms gebruik.

Begunstigde: ’n Begunstigde is iemand wat ’n erfporsie deur ’n testament ontvang. Enigiemand aan wie jy in jou testament eiendom nalaat, is een van jou begunstigdes.

Intestaat: ’n Persoon wat sonder ’n testament sterf, is intestaat. Intestaatheidswette bepaal dan wie jou erfgename is.

Verifikasie van ’n testament: Die regsproses waarvolgens ’n hof die bepalings van ’n testament nagaan, goedkeur en uitvoer, staan as verifikasie van die testament bekend. Die proses neem gewoonlik ’n paar maande en sluit hofgelde in.

Kodosil: Indien jy jou testament wil verander of iets wil byvoeg, kan jy ’n kodosil byvoeg. Hierdie wysiging behou die oorspronklike testament maar voeg terme by of verander sekere terme.

Testamentêre trust: Jy kan ’n trust oprig deur dit in jou testament te skep. Dit staan bekend as ’n testamentêre trust.

Wanneer jy ’n persoon of maatskappy aanstel om jou met jou testament te help, maak seker jy sluit jou vertroude finansiële adviseur by die gesprek in sodat jou boedelplan in ooreenstemming met jou uiterste wilsbeskikking kan wees.

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam