Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact

  • +27 21 950 2548
Back

Email

Skip Navigation LinksMedia Centre
 

Twee Dinge in die Lewe is Seker

15 Oktober 2021

Baie van ons weet dat twee dinge in die lewe seker is – die dood en belasting. Maar ons besef nie altyd dat ons selfs ná ons dood belasting moet betaal nie. Dis waarom boedelbeplanning so belangrik is.

Ons wil beslis nie meer administrasie hê nie, maar daar is ses goed wat jy in die afsienbare toekoms kan doen om te verseker dat die belasting wat jy ná jou dood moet betaal nie die welvaart en lewenstyl wat jy vir jou geliefdes wil nalaat, erodeer nie.

1. Werk jou testament by en hersien begunstigdes

Ongeag of jy kinders het of nie, is een van die belangrikste komponente van boedelbeplanning om seker te maak dat jy ’n testament het, wat ’n regtens bindende manier is om begunstigdes en voogde te benoem. Nadat jy ’n testament opgestel het, is dit belangrik om dit by te werk wanneer nodig. Soos die jare aanstap en jou situasie verander, wil jy dalk die name van begunstigdes in jou testament, lewensversekeringspolisse, trustaktes en groeplewensfondse verander.

Dis ook belangrik om seker te maak dat jou geliefdes weet waar presies hulle die nodige dokumente sal vind wanneer jy te sterwe kom.

2. Stel ’n lewende testament op

Dis ’n goeie idee om ’n lewende testament op te stel. Dis ’n skriftelike bewys van jou wense aangaande die soort mediese sorg wat jy verlang (of nie) wanneer jy nie meer in staat is om jou behoeftes te kommunikeer nie.

3. Benoem voogde en trustees vir minderjariges

Om te besluit wie jou kinders moet grootmaak indien jy en jou lewensmaat albei te sterwe kom, is ’n moeilike taak wat ouers dikwels vermy. Dit is egter noodsaaklik om in jou testament ’n wettige voog vir enige minderjarige kinders te benoem indien hulle deur ’n tragedie wees gelaat sou word. Die wettige voogde wat jy vir jou kinders kies, sal na hulle moet omsien totdat hulle 18 word. Jy behoort verskeie faktore in ag te neem, soos die voog se ouderdom, ligging, finansiële situasie en bestaande verantwoordelikhede.

Jy kan ook in jou testament ’n trust oprig om ’n inkomste en kapitaal vir jou kinders te voorsien, en jy kan bykomende voorsiening vir hul voogde maak. Jy behoort ook ’n trustee in jou testament te benoem – hul rol is om jou kinders se erfporsie namens hulle te administreer, terwyl ’n voog se rol is om vir hulle te sorg. Jy moet ’n trustee benoem wanneer minderjariges erf, want by gebrek aan sodanige voorsiening in ’n testament, sal jou kind se erfporsie in die Voogdyfonds gehou word totdat hulle mondig word. Hierdie fonds val onder die administrasie van die Meester van die Hooggeregshof.

4. Maak skenkings

Jy kan elke jaar ’n maksimum bedrag aan kinders of ’n trust skenk sonder om enige skenkingsbelasting te betaal, en daar is geen beperking op die bedrag wat jy belastingvry aan jou gade kan skenk nie.

Jy kan jou boedel verminder en hoë boedelbelasting vermy deur skenkings te maak. Daar is verskeie maniere waarop sekere belastings, soos boedelbelating en kapitaalwinsbelasting, beperk kan word, afhangende van jou familiesituasie en die grootte van jou boedel. Maak dus gerus ’n afspraak om die opsies te bespreek.

5. Beveilig jou buitelandse bates

As jy voornemens is om enige buitelandse bates te behou, beteken dit dat jy ’n boedel in die buiteland het wat ook beredder moet word. Elke land het sy eie wetgewing aangaande die hantering van erfporsies, en ’n Suid-Afrikaanse testament sal nie noodwendig aan ’n ander land se regsvereistes voldoen nie. Jy sal dus ’n afsonderlike testament moet opstel in die jurisdiksie waaronder die bates val.

6. Kry lewensversekering

Wanneer dit by die afhandeling van ’n boedel kom, het baie mense met likiditeitsprobleme te make. Dis wanneer daar nie genoeg geld is om die boedel se laste – hetsy ’n huisverband, motorfinansiering, belasting, eksekuteursgeld of oordragkoste – te betaal nie.

As dit die geval is, kan jou geliefdes moontlik genoop word om bates, soos die gesinswoning, te verkoop om die uitgawes te dek. Om hierdie rede is dit belangrik om omvattende lewensversekering uit te neem wat in die geval van jou dood likiditeit in die boedel sal voorsien.

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam