Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact

 • +27 21 950 2548
Back

Email

Skip Navigation LinksMedia Centre
 

​​​​​​Verstaan Jou Uitkeerpolis

5 September 2018

Suid-Afrikaanse verbruikers het ’n taai finansiële kwartaal agter die rug en die res van 2018 kan selfs nog moeiliker wees, terwyl kenners waarsku oor stygende pryse – van brandstof tot elektrisiteit.

Namate die situasie moeiliker raak, sal jy moontlik moet oorweeg om jou uitkeerplan in kontant om sit (af te koop) om die geld te kry, of miskien om een van die volgende redes:

 • Jou lewe het drasties verander, soos in die geval van ’n vervreemding of egskeiding, ’n huwelik of gemeenregtelike verbintenis.
 • Die plan voldoen miskien nie meer aan jou behoeftes nie.
 • Jy kan nie meer die maandelikse premies bekostig nie.

’n Uitkeerpolis is in wese ’n versekeringspolis wat nie net lewensdekking vir die versekerde verskaf nie, maar die polishouer ook help om gereeld oor ’n vaste tydperk te spaar totdat die plan uitkeer. ’n Uitkeerpolis kan ook, indien van toepassing, die volle versekerde bedrag aan die begunstigdes betaal indien die versekerde gedurende die polistermyn sterf.

Afkoop van Jou Uitkeerpolis

As jy dus oorweeg om jou uitkeerpolis in kontant om te sit, moenie te haastig wees nie, aangesien dit miskien nie in jou beste belang is nie – om die volgende redes:

 • Jy sal verliese ly wanneer jy ’n polis kanselleer deur dit te laat verval, of wanneer jy dit afkoop voordat dit die uitkeerdatum bereik. Hierdie verliese kan die gevolg wees van ’n vermindering in dekking en koste om dit te beëindig.
 • Jy sal waarskynlik ’n verminderde beleggingswaarde ontvang, omdat daar beëindigingskoste vir vroeë onttrekkings is.
 • Om ’n nuwe polis met dieselfde risikovoordele op jou lewe aan te gaan, kan jou baie meer uit die sak jaag. Trouens, jy sal miskien nie ’n nuwe polis kan kry wanneer jy ouer is en jou gesondheidstoestand verswak het nie.
 • Indien jou bestaande polis ’n “robuuste” polis is, het dit ’n gewaarborgde gelykblywende premie. Sulke polisse verskaf egter die gelykblywende premie teen ’n prys: jou premies word in die beginjare belaai (met ander woorde, jy betaal meer as wat jy andersins sou betaal), sodat jy later jare die voordeel kan kry, wat op afslag neerkom. Indien jy halfpad deur die termyn jou polis kanselleer, het jy reeds die hoër premies betaal, maar jy verbeur die voordeel van ’n premie wat onveranderd (en dus betreklik laag) bly oor die lang termyn.

In plaas van jou polis af te koop, kan daar ander opsies wees wat jou behoeftes en huidige omstandighede beter sal pas.

Oorweeg Jou Opsies

 • Opbetaaldmaking van die polis: Jy kan die polis opbetaald maak. Met ander woorde, jy maak nie verdere bydraes nie, maar hou die opgehoopte kapitaal in die belegging. Jy sal egter jou risikovoordele verloor.
 • Verlaag jou premie tot ’n bekostigbare vlak: Vra die lewensversekeringsmaatskappy of jy jou premies tot ’n meer bekostigbare vlak kan verminder. Jou opgehoopte kapitaal sal nie soveel verminder as wanneer jy jou polis opbetaald maak nie, en jy sal ’n gedeelte van jou risikovoordele behou. Dit maak premies oor die kort termyn meer bekostigbaar.
 • Leen teen jou polis: ’n Uitkeerpolis is ’n bate waarteen jy geld kan leen. Jy kan nie geld uit ’n uittree-annuïteit of ’n bewaringsfonds leen nie.
 • Gedeeltelike onttrekkings: As jy vroeër as wat jy verwag het kontant nodig het, kan jy ’n gedeeltelike onttrekking maak. Gedeeltelike onttrekkings verminder egter die waarde wat aan die einde van die termyn beskikbaar sal wees, en sal ook jou kontraktuele risikodekking verlaag.

Die Voordele om Jou Uitkeerpolis tot op die Uitkeerdatum te Hou

 • Groter belastingdoeltreffendheid vir persone wat ’n hoër inkomste verdien (belastingkoers bo 30%) en wat hul rentevrystellings uitgeput het.
 • Die benoeming van begunstigdes kan potensiële besparings op eksekuteursgelde beteken. Waar ’n begunstigde benoem is, is die betaling van die sterftevoordeel nie afhanklik van wanneer die boedel afgehandel word nie, en begunstigdes sal redelik gou die opbrengs ontvang.

Wanneer jou plan uitkeer, het jy die geleentheid om die polis voort te sit en bogenoemde voordele te kry, asook die volgende:

 • Beskerming teen insolvensie – die volle waarde van die polis sal na drie jaar teen krediteure beskerm wees. Hierdie beskerming sal voortduur tot vyf jaar na die beëindiging van die polis.
 • Onbeperkte toegang tot die geld: jy kan ad hoc-enkelbedrae of gereelde bedrae uit die polis onttrek.
Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam