Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact

  • +27 21 950 2548
Back

Email

Skip Navigation LinksMedia Centre
 

Volmag vir Jou Ouers se Finansiële Beplanning

16 Februarie 2022

In ’n onlangse artikel het ons gekyk na verskeie belangrike kwessies wanneer jy jou ouers met hul finansiële beplanning bystaan. Aan die einde van die artikel het ons volmag genoem as ’n opsie om jou ouers te help wanneer hulle te swak of onbevoegd raak om hul sake te bestuur.

Volmag is ’n algemene roete wat baie mense volg, omdat dit ons die wettige reg gee om iemand te verteenwoordig wanneer hulle nie self daar kan wees nie. Dis nuttig wanneer boetes betaal moet word, regsdokumente onderteken en afgehaal moet word, of wanneer persoonlike banksake gedoen moet word. Volmag is ook nuttig as jy kinders het wat geëmigreer het maar steeds rekeninge en bates hier het.

Ons by SFP het gevind dat baie van ons kliënte nie bewus is van die verskillende volmag-opsies en die beperkings wanneer verstandelike verswakking betrokke is nie. Meera Naidoo, een van ons regskenners by SanlamConnect Regsondersteuning, het die volgende raad vir ons.

Wanneer dit by volmag kom, is daar twee opsies: algemene volmag of spesiale volmag.

Spesiale volmag verleen die magtiging om ’n spesifieke, geïdentifiseerde handeling namens jou ouers uit te voer. Sodra die handeling suksesvol afgehandel is, word die volmag beëindig en is dit nie verder van krag nie.

’n Algemene volmag magtig jou om enige en alle regshandelinge namens jou ouers uit te voer.

Volmag is egter net geldig wanneer die persoon wat die magtiging verleen verstandelik bevoegd is. Volmag beteken dat die verlener steeds al die besluite moet neem en die ontvanger slegs ’n instrument is om uitvoering aan daardie besluite te gee, byvoorbeeld om in ’n tou te staan en dokumente te onderteken wanneer die prinsipaal te swak is om dit te doen.

Sodra die persoon wat die volmag verleen nie meer verstandelik bevoegd is nie, byvoorbeeld swaksinnig is of Alzheimersiekte het, is die volmag nie meer geldig nie en mag dit nie gebruik word nie. Dit verseker dat hul kwesbaarheid nie uitgebuit word nie.

Hoe kan ons dan ons ouers in geval van verstandelike onbevoegdheid help?

In geval van verstandelike onbevoegdheid is daar twee opsies: om by die Hooggeregshof aansoek te doen om jou ouers onder kuratorskap te plaas of om aansoek te doen om ’n Administrasiebevel ingevolge die Wet op Geestesgesondheid. Indien jy om kuratorskap aansoek doen, sal jy oortuigende mediese bewyse en die dienste van ’n prokureur en advokaat benodig, wat ’n ingewikkelde en duur proses tot gevolg kan hê.

Die Administrasiebevel is ’n goedkoper opsie, maar ’n administrateur se magte is meer beperk as dié van ’n kurator en daar moet gereeld aan die Meester verslag gedoen word.

’n Derde opsie is ‘n trust, wat opgerig behoort te word voordat jou ouers hulle in so ’n situasie bevind. Die trustees, wat jou en jou broers en susters of ander betroubare lede kan insluit, sal dan finansiële besluite ten bate van jou ouers kan neem, sonder die nodigheid vir ’n hofbevel.

Die waarde, gebruik van en opvolgerbeplanning met betrekking tot die bates sal saam met die belastingimplikasies van die oordrag van sodanige bates in ag geneem moet word.

Soos ons in ons vorige artikel genoem het, is dit belangrik om ’n betroubare finansiële adviseur te raadpleeg ten einde die volle omvang van die keuses wat gedoen word, te verstaan, voordat enige van hierdie handelinge uitgevoer word.

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam