Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact

 • +27 21 950 2548
Back

Email

Skip Navigation LinksMedia Centre
 

1. Begin ’n noodfonds en hou dit in stand

Dit behoort die ekwivalent van drie tot ses maande se salaris te wees. Hou in gedagte dat u vinnig toegang tot die geld moet hê. ’n Geldmarkrekening sal dus ’n geskikte belegging wees. Dit sal nie al u probleme oplos nie, maar in ’n noodgeval ’n goeie buffer verskaf.

2. Kry ’n finansiële plan

Werk saam met ’n professionele finansiële adviseur om ’n holistiese finansiële plan op te stel wat u hele lewe in ag neem – oor die kort, medium en lang termyn. As deel van hierdie proses, dink goed na oor gebeurlikhede wat die grootste finansiële impak op u lewe kan hê – soos die verlies van inkomste as gevolg van siekte, aflegging of die dood van ’n geliefde wat ’n broodwinner was. Bring dit alles in berekening wanneer u beplanning doen, om die finansiële en daarmee saam ook die emosionele impak daarvan te verminder indien dit sou gebeur.

3. Kry die regte risikodekking

Dit maak deel uit van u finansiële beplanning, maar verdien spesiale aandag. Risikodekking is spesifiek bedoel om u te help met finansiële voorsorg teen die kinkels in die lewe. Ingesluit by hierdie kategorie van versekeringsprodukte is lewensdekking, ongeskiktheidsdekking, dekking vir gevreesde siektes en voorsiening van ’n inkomste indien u weens siekte, ongeskiktheid of besering nie kan werk nie. Dit is nie net vir u eie toekomstige welstand noodsaaklik om te verseker dat u finansiële behoeftes gedek word indien iets groots onverwags gebeur nie, maar sal ook u familie beskerm deur te verhoed dat hulle betrokke moet raak en help indien u nie voorbereid was nie.

4. Maak seker dat u genoeg spaar

Ongelukkig is baie mense teensinnig om byvoorbeeld vir aftrede te spaar, terwyl dit in werklikheid ’n proses bied om aktief bates op te bou en wesenlik tot u leefstyl en finansiële posisie kan bydra. Met spaar en die regte voorsiening kan die uitwerking van die onverwagte gebeurlikhede in die lewe versag word, en dit kan u ook help om nie ’n finansiële las vir u geliefdes te word nie.

5. Maak seker u het ’n bygewerkte testament

’n Testament beskerm u familie teen die uitwerking van ’n groot lewensgebeurtenis. U testament moet duidelik u wense uiteensit, sodat u familie nie in ’n moeilike finansiële posisie geplaas word wanneer u nie meer daar is nie.

Opsomming van belangrikste bevindings

 • 78.5% van die respondente beweer hulle het al onverwagte gebeurtenisse (goed of sleg) in hul eie lewe of dié van ’n familielid ervaar.
 • Net minder as een derde van die steekproef (28.2%) verwag om langer as hul lewensmaat te leef.
 • Van diegene wat verwag om langer as hul lewensmaat te leef, is die meeste (35.0%) onseker oor hoeveel jaar langer, maar net meer as ’n vyfde (21.4%) verwag om tussen vyf en 10 jaar langer te leef, terwyl 29.7% gesê het hulle verwag om langer as 10 jaar na hul lewensmaat se dood te leef.
 • Meer as die helfte verwag dat hulle tot ver in hul 80’s sal leef, maar slegs 1.3% reken hulle sal ouer as 120 word.
 • Die meeste verwag om van ouderdom (46%) of siekte (13.8%) te sterf.
 • Die helfte van die steekproef (49.5%) het gesê dood in die familie is die gebeurtenis wat die grootste emosionele impak op hulle gehad het.
 • 97.2% van dié wat spaar- of pensioengeld verloor het, het gesê dit het ’n verpletterende of groot finansiële uitwerking gehad, terwyl 93.7 % van respondente wat hul eie besigheid moes toemaak, die finansiële impak as verpletterend of groot bestempel het. 89.2% van respondente wat hul inkomste of werk verloor het, het gesê dit het ’n verpletterende of groot finansiële uitwerking gehad.
 • Mense is in ’n groot mate onvoorbereid op die finansiële impak van hierdie gebeurtenisse.
 • 40.5% onderhou tans ’n familielid wat hulle nie verwag het om te onderhou nie. Kleinkinders (44%), kinders (43.6%), ander familielede (20.2%), ouers (12.8%) en gades (11.1%) is die meeste aangedui as persone wat onverwags onderhou moet word.
 • Respondente verwyt hulself oor talle finansiële aspekte – 74.3% sou hul finansiële voorbereiding anders wou aanpak, en 82.3% wens hulle het meer gedoen om finansieel beter voorbereid te wees vir die lewe.
 • Wat hulle anders sou doen: meer van hul verdienste spaar (54%), vroeër vir aftrede begin spaar (47.5%), voorsiening maak vir onverwagte gebeurlikhede (43.7%), minder bestee (42.6%), en advies inwin by ’n finansiële beplanner (14.3%).
 • Meer as ’n derde van die steekproef (31.7%) het finansiële advies by ’n finansiële beplanner gekry, maar 28.5% het hul eie navorsing en beplanning gedoen, terwyl 23.2% by hul ouers of glad nie advies gekry het nie (21%).
Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam